TOEIC

TOEIC , Toefl และ Ielts คืออะไร ? มาดูกัน !

TOEIC (Test of English for International Communication)

คือ ชื่อเรียกของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ต้องการสมัครงาน โดยการทดสอบ จะเน้นการฟัง – การอ่านเป็นหลัก ข้อสอบเป็นปรนัย ฟัง 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน และ อ่าน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ข้อสอบมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน สำหรับ TOEIC ใช้ยื่นพร้อมกับใบสมัครงานในสาขาอาชีพ , งานการบิน , งานโรงแรม , งานท่องเที่ยว , งานขนส่ง , โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติ บริษัทเอกชนอื่นๆที่มีความประสงค์  TOEIC เพิ่มเข้ามาด้วย

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

  TOEIC

จัดเป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอีกประเภทหนึ่ง สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบผู้ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ โดยการทดสอบจะครบทั้ง 4 ทักษะที่มนุษย์ต้องใช้ คือ ฟัง , พูด , อ่าน และเขียน ในแต่ละส่วนจะมีคะแนน 30 คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน สำหรับ TOEFL จะใช้สอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศอเมริกาโดยเฉพาะ

IELTS (International English Language Testing System)

TOEIC

คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องไปทำงานต่างประเทศ แน่นอนว่าการทดสอบครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้ คือ การฟัง , พูด , อ่าน และเขียน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ระดับ ได้แก่…ระดับ 1 ไม่อาจใช้ภาษาอังกฤษได้เลย ไต่ระดับไปจนระดับ 9 อันเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการใช้ภาษาของคุณดีเลิศ โดย IELTS ใช้สำหรับผู้ศึกษาต่อในประเทศฝั่งยุโรป เช่น อังกฤษ , นิวซีแลนด์ , ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศอื่นๆอีกมากมาย หรือใช้ในการเข้าทำงานในธุรกิจต่าง ๆ

ในปัจจุบันนี้ การใช้คะแนนจากการทดสอบต่างๆ ไม่ได้มีกฎที่ตายตัว ยกตัวอย่าง เช่น TOEFL ทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทั้งในประเทศ อังกฤษ , ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ รวมทั้งประเทศอื่นๆในยุโรป ล้วนยอมรับผลสอบ TOEFL ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น การจะเลือกสมัครสอบประเภทใด ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ล่ะคน ว่าต้องการนำไปใช้ในทางด้านใด หรือตามแต่ข้อกำหนดของแต่ล่ะสถาบันการศึกษา หรือบริษัทเป็นผู้กำหนด

TOEIC , TOEFL และ IELTS มีความสำคัญต่อการทำงานอย่างไร ?

โดยบททดสอบทั้ง 3 แบบนี้ คือ การทดสอบทางด้านภาษา เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับบุคคลที่สนใจในการทำงานที่มีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา ที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยผลสอบจากการทดสอบที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับเหล่านี้ จะเป็นเครื่องที่ช่วยยืนยันว่า คุณมีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดีเหมาะสมกับการทำงานนั้นๆ เมื่อคุณนำไปยื่นผลเป็นส่วนเสริมในตอนสมัครงาน ก็จะช่วยทำให้ Resume ของคุณ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลทดสอบวัดระดับเหล่านี้ ยังเป็นปัจจัยในการช่วยเพิ่มเงินเดือน , เลื่อนตำแหน่ง อีกทั้งยังทำให้คุณมีโอกาสได้ไปสัมมนาในต่างประเทศอีกด้วย