ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาทางการ และนิยมใช้เป็นภาษาหลักในปัจจุบัน ท่านคงจะเห็นแล้วว่า กว่า 80% ของการติดต่อสื่อสารบนโลกของเราต่างก็มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาพูด และภาษาเขียน ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างสูง

     English Program จึงเป็นหลักสูตรการเรีนรรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นหนักไปที่การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจให้เหมือนกับเป็นเจ้าของภาษานั่นเอง English Program จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความน่าใจมาก