โรงเรียนหลักสูตร English Program มีที่ใดบ้าง

 

ปัจจุบันนี้การเรียนในหลักสูตร 2 ภาษา หรือที่เรามักเรียกกันว่า English Program ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานไปเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญไปแล้วในชีวิตประจำวัน การที่ให้ลูกหลานของตัวเองได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจึงเป็นเรื่องที่ดีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามโรงเรียนหลักสูตร English Program ในประเทศไทยก็มีอยู่ด้วยกันค่อนข้างหลากหลายโรงเรียนขึ้นอยู่กับว่าใครสะดวก ชื่นชอบ หรือมีความต้องการจะเรียนที่ไหนมากกว่ากัน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการเรียนหลักสูตร “English Program

 1. โยธินบูรณะ – เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ที่เขตบางซื่อ กทม.
 2. พระหฤทัยคอนแวนต์ – เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลกับประถม ตั้งอยู่ที่ เขตคลองเตย กทม.
 3. สตรีวรนาถบางเขน – เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแต่จะมีนักเรียนชยในระดับอนุบาลกับประถม ตั้งอยู่ที่ เขตจตุจักร กทม.
 4. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย – เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เขตสาทร กทม.
 5. อัสสัมชัญ – เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เขตบางรัก กทม.
 6. เซนโยเซฟต์คอนแวนต์ – เป็นโรงเรียนหญิงล้วนในเครือของคณะภคินีเซนต์พอล เดอ ชาร์ต ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เขตบางรัก กทม.
 7. พระแม่มารีสาทร – เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกแบบสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่เขตสาทร กทม.
 8. มัธยมวัดสิงห์ – เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่เขตจอมทอง กทม.
 9. โพธิสารพิทยากร – เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่เขตตลิ่งชั้น กทม.
 10. มัธยมวัดนายโรง – เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางในสังกัด สพฐ. เขต 1 ตั้งอยู่ที่เขตบางกอกน้อย กทม.
 11. ทวีธาภิเศก – เป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนชาล้วนที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศด้วย ตั้งอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่ กทม.
 12. สิริรัตนาธร – เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาในระดับมัธยมในสังกัด สพฐ. เขต 2 ตั้งอยู่ที่เขตบางนา กทม.
 13. สามเสนวิทยาลัย – เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษาในสังกัด สพฐ. เขต 1 ตั้งอยู่ที่เขตพญาไท กทม.
 14. สตรีวิทยา 2 – เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ เขตลาดพร้าว กทม.
 15. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า – เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระฉลอง 60 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่เขตสะพานสูง กทม.
 16. สตรีนนทบุรี – เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง นนทบุรี
 17. ราชวินิต บางแก้ว – เป็นโรงเรียนสหศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดในส่วนกลางของกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ไม่ได้กล่าวมาซึ่งเปิดสอนในรูปแบบของ English Program