อยากไปเรียนต่างประเทศต้องทำอะไรบ้าง

การไปเรียนต่อต่างประเทศถือเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน ด้วยสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆ การได้มีโอกาสเรียนรู้ในระบบภาษาต่างประเทศแบบใกล้ชิดมากขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสอันดีในชีวิตที่จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ทางการศึกษาและการใช้ชีวิตนั่นเอง อย่างไรก็ตามการจะไปเรียนต่างประเทศก็ต้องมีขั้นตอนอย่างเหมาะสมกับการเลือกเรียนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อไปเรียนแล้วจะไม่เสียโอกาสดีๆ ไป หากต้องการไปเรียนต่างประเทศต้องมีขั้นตอนทั้งด้านความคิดและปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนง่ายๆ หากต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ

  1. ศึกษา Requirement ของตัวหลักสูตร – พื้นฐานง่ายๆ ของการสมัครเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ผลสอบวัดระดับภาษา และอื่นๆ โดยเราสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้จากรายละเอียดของสถาบันที่ได้แจ้งบอกเอาไว้
  2. อย่าลืมตัววัดระดับภาษาของตนเอง – หากใครคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างจริงจังอย่างน้อยควรมีการสอบวัดระดับภาษาอย่างพวก IETLS, TOEFL, DELF อะไรพวกนี้เพื่อวัดความสามารถด้านภาษาของเราเสียก่อน แต่ก็อย่าลืมว่าควรเลือกให้ตรงกับ requirement ที่โรงเรียนต้องการ หรือไม่ก็พยายามวัดระดับภาษาขั้นพื้นฐานที่สามารถทำให้เราไปเรียนต่อยังต่างประเทศได้แบบสบายๆ
  3. ทำการสมัครเรียนได้เลย – เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจมาในระดับหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาของการสมัครเข้าเรียนตามโรงเรียนที่ตนเองต้องการ โดยปกติแล้วที่เมืองไทยจะมีสถาบันสำหรับการสมัครเรียนเหล่านี้จากที่ได้ศึกษามาก่อนแล้วนั่นเอง
  4. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย – เรื่องของเอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาเราไปยังเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ต วีซ่า หนังสือสมัครเรียน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อที่ว่าการเดินทางจะได้ราบรื่น ปลอดภัย ไร้ปัญหา ไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังอะไรอีกให้วุ่นวาย
  5. ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ – ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าดูแลรักษา และอื่นๆ จิปาถะที่มองเห็นตามสมควรว่าต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็ให้จัดการจ่ายให้เรียบร้อยเมื่อไปถึงแล้วจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องเงินทีหลัง
  6. ตรวจสุขภาพ – สำหรับบางประเทศที่ผู้เรียนต้องไปเรียนระยะยาวอาจต้องมีการให้ตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการนำเอกสารดังกล่าวไปเป็นคำร้องร่วมกับการยื่นขอวีซ่า
  7. จัดการยื่นวีซ่า – สำหรับประเทศที่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ให้ทำการยื่นวีซ่าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจนอีกครั้ง
  8. เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง – เมื่อทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีสุดท้ายก็คือการเตรียมตัวของตนเองก่อนออกเดินทางให้พร้อมที่สุดทั้งสัมภาระและสภาพจิตใจ