education in finland

มารู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ กันเถอาะ

ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับประสบความสำเร็จทางการศึกษา เพราะระบบการศึกษาฟินแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด วันนี้เรามาดูกันกว่าว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง ที่ทำให้ฟินแลนด์ประสบความสำเร็จทางการศึกษา

การศึกษาในฟินแลนด์

 • นักเรียนไม่ได้เรียน สังคม คณิตศาสตร์ วิชาละชั่วโมง หากแต่จะเป็นการเรียนแบบผสมผสาน เช่น ชั่วโมงนี้เรียนการบริการในร้านอาหาร โดยเด็กๆ จะได้ใช้ความสามารถในรูปแบบผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการคิดเงิน , การสื่อสารกับลูกค้า รวมไปถึงการจัดการอารมณ์ด้วย
 • การเรียนที่ประเทศฟินแลนด์จะเน้นไปที่การเล่น เนื่องจากเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า เมื่อผ่านการเล่นและยังสามารถค้นพบตัวเองได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นครูจึงไม่เพียงแต่อนุญาตให้เล่น แต่ยังสนับสนุนให้เด็กๆ เล่นอีกด้วย
 • การสอบไม่ได้เป็นแบบเอาเป็นเอาตาย เพราะฟินแลนด์คิดว่า ถ้าต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือจนไม่มีเวลา จะทำให้เด็กไม่เวลาคิดอย่างอิสระ หากแต่จะมีการประเมินลักษณะโดยรวมของเด็กแทน
 • มีความเชื่อใจอย่างเปี่ยมล้น โดยรัฐบาลของฟินแลนด์เชื่อมั่นในการปกครองของตนเอง หน่วยปกครองเองก็เชื่อมั่นในโรงเรียน ครูก็ไว้ใจในนักเรียนตัวเอง ผู้ปกครองก็เชื่อมั่นในครูมาก ทุกฝ่ายต่างเชื่อใจกันและกัน
 • โรงเรียนไม่แข่งขันกันเอง ไม่มีการจัดลำดับโรงเรียน เนื่องจากทุกโรงเรียนดีเท่ากัน
 • การคัดเลือกครูมีขั้นตอนที่เข้มงวด อาชีพครูได้รับความไว้วางใจมากเนื่องจากการคัดเลือกนั้น มีความเข้มงวดมาก ต้องต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นถึงจะได้เป็นครู นอกจากนี้ยังต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้านศีลธรรมอีกด้วย และจะต้องจบระดับปริญญาโทเท่านั้น
 • น้อยแต่มีคุณภาพ โดยเด็กจะไม่ต้องเข้าโรงเรียนจนถึง 7 ขวบ นอกจากนี้ระยะเวลาเรียนระหว่างวันยังสั้นอีกด้วย เช่น เรียนประมาณ 4-5 ชั่วโมง/วัน ในระดับประถมศึกษา
 • คุณภาพชีวิตต้องดี โดยระบบการศึกษาฟินแลนด์มีความเชื่อว่า ครูต้องมีความสุขกับการทำงาน โดยครูที่ทำงานหนักจนเกินไปไม่ควรมีอยู่ และจะมีชั่วโมงการสอนประมาณ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • ไม่ว่าจะเรียนสายไหนก็ได้รับการยอมรับ หลังจากอายุ 16 ปีเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพโดยทั้ง 2 สายได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมในสังคมฟินแลนด์ และสามารถต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกัน
 • ระบบการศึกษามีระบบมาตรฐานเดียวกัน โดยครูจะเป็นผู้สอนตามหลักสูตร ซึ่งให้อิสระครูในการจะคิดสร้างสรรค์สิ่งใด หากแต่ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
 • จะไม่มีคัดเกรดจนถึง ป.4 เนื่องจากเน้นเรียนรู้มากกว่า
 • วิชาจริยธรรมจะถูกสอนตั้งแต่ยังเด็ก โดยเด็กเล็กจะได้ศึกษาวิชาจริยธรรมจากห้องเรียนสอนศาสนาอยู่แล้ว หากแต่ก็จะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ได้นับถือศาสนา ก็จะมีวิชาจริยธรรมให้เข้าเรียน