มาดู 10 อันดับโรงเรียนนานาชาติในไทยบ้าง

 

โรงเรียนนานาชาติขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีระบบการสอนแบบต่างประเทศค่อนข้างชัดเจน นั่นหมายความว่าเรื่องของค่าเทอมก็จะแพงตามไปด้วย แต่สำหรับคนที่ต้องการให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีพร้อมทั้งมีฐานะเรื่องนี้คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพ่อแม่แต่อย่างใด

10 โรงเรียนนานาชาติในไทย

  1. American School of Bangkok – ASB เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรระบบอเมริกัน มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่คอยกระตุ้นการเรียนของเด็กนักเรียนให้มีความสนใจอยู่เสมอ เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงเรื่องต่างๆ
  2. KIS International School – ก่อตั้งมานานกว่า 15 ปีแล้ว เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันเน้นการสอนแบบบูรณาการ
  3. New International School of Thailand (NIST) – เปิดสอนในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เช่นกัน เน้นในเรื่องของการให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้าใจโลกได้ไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้ทำอย่างสนุกสนาน
  4. Swiss School Bangkok – ก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปี จัดการเรียนการสอนระบบสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และออสเตรีย เลือกได้ว่าจะเน้นอังกฤษหรือเยอรมันตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. International School Bangkok (ISB) – ระบบการสอนที่นี่จะเป็นแบบอเมริกาเหนือ ใช้หลักสูตรให้เด็กคือศูนย์กลางในการเรียนการสอน พยายามเน้นการสอนให้นักเรียนได้รู้จริงในเรื่องต่างๆ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้จากตำราเพียงอย่างเดียว
  6. Bromsgrove International School – เป็นโรงเรียนในเครือบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ทำให้มีหลักสูตรที่น่าเชื่อถือค่อนข้างมาก ถึงกระนั้นก็มีการปรับบางหลักสูตร อาทิ ประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้ากับของไทยด้วย
  7. Shrewsbury International School – จุดเด่นของที่นี่คือเรื่องของบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงาม ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา เรื่องการเรียนจะมีการนำเนื้อหาของแต่ละวิชามาเรียนรู้แบบบูรณาการไปด้วยกันเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น
  8. Bangkok Patana School – เป็นโรงเรียนนานาชาติในหลักสูตรบริติช บรรยากาศการเรียนการสอนจะสนุกสนานเป็นอย่างมาก เด็กๆ จะมากไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ทั้งเรียนผสมกับการเล่นเพื่อให้เด็กๆ รู้สึกว่ารักในการเรียนแบบเต็มที่ มีการสอนให้ยอมรับในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลกไปพร้อมกัน
  9. Ruamrudee International School – โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีใช้ระบบการศึกษาแบบอเมริกัน เน้นการเรียนการสอนให้เด็กได้รู้จักการนำเอาความรู้จากแต่ละวิชามาใช้ร่วมกัน สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างสอดคล้องตรงไปตามความต้องการที่นักเรียนควรได้รับ
  10. Harrow International School – ถ้าเป็นระดับประถมจะเน้นหลักสูตรอังกฤษกับเวลส์ ต่อมาก็จะเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่เด็กๆ ทุกคนพึงจะได้รับมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการให้รู้จักต่อยอดกับสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา พยายามสร้างกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทำในห้องเรียนอย่างสนุกสนาน