ข้อสังเกตุเบื้องต้นสำหรับการเลือกโรงเรียนให้กับลูกน้อย

โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ เป็นบ้านที่จะบ่มเพาะความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการเข้าสังคม ฝึกการใช้ชีวิต รวมไปจนถึงการเอาตัวรอด ดังนั้นการเลือกโรงเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่พ่อแม่ควรใส่ใจ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะดูแลลูกๆดีขนาดไหน แต่ถ้าคุณเลือกโรงเรียนให้ลูกผิด อยู่ในสังคมที่ไม่ดี ลูกของคุณย่อมได้รับความเสี่ยงตรงนี้ด้วย ดังนั้นการเลือกโรงเรียนควรพิจารณาจากหลายๆ อย่าง ดังต่อไปนี้

  • ความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน ข้อนี้สำคัญมากๆ สำหรับการเลือกโรงเรียนให้เด็กที่กำลังอยู่ในวัยซุกซน ควรเลือกโรงเรียนที่มีบริเวณเหมาะสม ที่ลูกสามารถวิ่งเล่นได้อย่างปลอดภัย
  • ความสะอาด ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กมาก เพื่อร่างกายของเด็กที่กำลังเจริญเติมโต ภูมิต้านทานร่างกายอาจจะยังมีไม่มาก ดังนั้นควรเลือกโรงเรียนที่ค่อนข้างใส่ใจเรื่องความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ดูแลอย่างดี เครื่องเล่นได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอรึเปล่า เป็นต้น
  • กิจกรรม การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมห้อง วิธีที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตว่าโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือไม่ สามารถทำได้ 2 ทาง คือสอบถามทางโรงเรียนโดยตรง หรือถ้าไม่อย่างนั้น ให้สังเกตที่ห้องเรียน ถ้ามีแค่กระดาน โต๊ะ เก้าอี้ แสดงว่าห้องเรียนแห่งนี้ไม่มีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมเลย มีแค่เรียนอย่างเดียว
  • อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน เพราะเมื่อไหร่ที่โรงเรียนมีครูน้อยคน แต่นักเรียนมีเยอะ การดูแลให้ทั่วถึงย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นควรดูเรื่องอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนให้เหมาะสม
  • อาหาร ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาหารจึงเป็นอีก 1 ปัจจัยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจว่าโรงเรียนนั้นมีการดูแลเรื่องโภชนาการไหม มีนมให้นักเรียนได้ดื่มกันรึเปล่า โรงอาหารสะอาดไหม ที่ดื่มน้ำได้รับการดูแล ทำความสะอาดรึเปล่า เป็นต้น

เหตุผลที่พ่อแม่หลายคนส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดัง

การพิจารณาอย่างที่กล่าวข้างต้นไม่ได้พิสูจน์ว่าโรงเรียนนั้นมีคุณภาพแล้วแต่อย่างไร แต่เป็นเพียงการสังเกตคร่าวๆ ว่าโรงเรียนนั้นเหมาะกับลูกหรือไม่ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ามีพ่อแม่หลายคน ที่นิยมส่งลูกๆ ไปเรียนโรงเรียนชื่อดัง แต่บางคนก็บอกว่า เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้ยกเหตุผลคร่าวๆ ว่าทำไมพ่อแม่ถึงส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมีผลกับนักเรียนอย่างไร ดังต่อไปนี้

  • โรงเรียนที่มีชื่อเสียง มักจะมีครูที่มีความสามารถมากๆ อยากเข้ามาสอน ดังนั้นโรงเรียนดังๆ มักเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ เก่งจริง แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงจะไม่มีครูที่มีคุณภาพ เพียงแต่เปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนดังจะมีครูที่เก่งมาจำนวนที่มาก และเป็นที่ต้องการของครูที่เก่งๆ อยากจะเข้าทำงาน
  • โรงเรียนชื่อดังส่วนใหญ่ มักจะมีความทันสมัยในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมที่แน่นไปด้วยคุณภาพในการพัฒนาเด็กๆ
  • ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ที่มาจากความนิยมในการเข้าเรียน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนั้นมีการบริหารในลักษณะที่สนองความต้องการของผู้ปกครอง หรือนักเรียนได้มาก เช่น มีรถรับ-ส่ง มีหอพัก มีการเน้นในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม มีการเสริมความรู้ทางวิชาการนอกเหนือจากหลักสูตร ไม่ว่าจะด้านภาษา หรือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ที่มาจากเรื่องของวิชาการ ในส่วนนี้ผู้ปกครองอาจจะดูจากสถิติการสอบติดคณะที่ได้รับความนิยม เช่น แพทย์ วิศวะ เป็นต้น การที่นักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ มีสถิติการสอบติดมหาลัยเยอะ แสดงว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการที่โรงเรียนให้แก่นักเรียน หรือจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีความตั้งใจเรียน เป็นต้น

จากเหตุผลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เหตุผลต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนชื่อดังแต่ละแห่งนั้น มีจุดเด่นด้านใดบ้าง ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองมากแค่ไหน สามารถพูดได้ง่ายๆคือ ถ้าโรงเรียนไม่ดีจริง โรงเรียนก็คงไม่มีชื่อเสียง จึงทำให้ผู้ปกครองหลายคน ตัดสินใจที่จะส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งนั้น