• สู่ความสำเร็จในอนาคต

  การเลือกสถานศึกษานั้นส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของผู้เรียนดังนั้น การใส่ใจในการเลือกสถานศึกษาย่อมเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของตัวผู้เรียนในอนาคต แต่ในปัจจุบันที่มีสถานศึกษาเปิดขึ้นพร้อมกันมากมาย ดังนั้นจึงเป้นเรื่องชวนน่าปวดหัวสำหรับการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน ซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่น และจุดด้อย ที่แตกต่างกันไป

 • แลกเปลี่ยนวัฒนะธรรม

  โรงเรียนนานาชาตินั้นถือว่าเป็นสถานศึกษาที่รวบรวมนักเรียนในหลากหลายเชื้อชาติ ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนะธรรมในการใช้ชีวิต และภาษา ดังนั้นการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ จึงเปรียบเสมือนได้เข้าศึกษาวัฒนะธรรม และการใช้ชีวิตของคนในหลากหลายเชื้อชาติ

 • หลักสูตรที่ดีที่สุด

  ในแต่ละโรงเรียนนั้นต่างก็มีลักษณะ และจุดเด่นที่แตกต่างกันไป เช่น โรงเรียนนานาชาติ ที่มีจุดเด่นที่มีหลักสูตรในการเรียนที่ครอบคลุมในหลากหลายภาษา และยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรุ้ และวัฒนะธรรมจากหลากหลาบชาติทั่วโลก หรือจะเป็นโรงเรียนไทยที่มีหลักสูตร English Programe ที่เน้นในการสอนด้านภาาา

 • เวลาเรียนที่ยืดหยุ่น

  เวลาเรียนที่ยืดหยุ่นได้ และมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ และยุคสมัยย่อมส่งผลต่อผู้เรียน ด้วยในปัจจุบันที่เทคโนโลีที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ตารางเรียนที่สามรารถปรับเปลี่ยนได้ย่อมทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถจัดการกับได้ดีกว่าในอดีตนั่นเอง

Welcome to levieuxcormenier

ความรู้รู้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรัยการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะชีวิตของเรานั้นต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นการศึกษาจึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย และสร้างอาชีพให้เราในอนาคตได้อีกเ้วย ดังนั้นจึงเป้นเรื่องชวนน่าปวดหัวสำหรับการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน ซึ่งดูบอลสดในแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่น และจุดด้อย ที่แตกต่างกันไป

English Program

   ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาทางการ และนิยมใช้เป็นภาษาหลักในปัจจุบัน ท่านคงจะเห็นแล้วว่า กว่า 80% ของการติดต่อสื่อสารบนโลกของเราต่างก็มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาพูด และภาษาเขียน ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างสูง

     English Program จึงเป็นหลักสูตรการเรีนรรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นหนักไปที่การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจให้เหมือนกับเป็นเจ้าของภาษานั่นเอง English Program จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีความน่าใจมาก

Read More

Interesting Topic

TOEIC

TOEIC , Toefl และ Ielts คืออะไร ? มาดูกัน !

TOEIC (Test of English for International Communication) คือ ชื่อเรียกของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ต้องการสมัครงาน โดยการทดสอบ จะเน้นการฟัง – การอ่านเป็นหลัก ข้อสอบเป็นปรนัย ฟัง 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 …